מלגות- שנה"ל תשס"ה
             
מוענקת ע"י שם המלגה תנאים/ זכאות כתובת וטלפון מועד הגשה הערות פרטים נוספים
מועצה מקומית יקנעם עילית מלגת יקנעם עילית תושבי המועצה בלבד. ת. ד 1 יקנעם עילית 20692, מחקלת חינוך. טל' 9596078- 04 אפריל- מאי יש לבדוק פרוסמי המועצה.  
מועצה מקומית שלומי שיקום שכונות לומדים להכשרה מקצועית המקנים סיווג מקצועי או רכישת מקצוע נדרש במשק. השלמת השכלה כללית, בגרות וכנה לפסיכומטרי. מכינות לטכנאים והנדסאים. לימודי טכנאים והנדסאים. מסלול לימוד לרכישת מקצוע לא לתואר אקדמי. מועצה מקומית שלומי 22832, לידי רכזת השכלה גבוהה. כל השנה ישנן עוד מלגות וקרנות, אשר ניתן להתאימם לכל סטודנט במפגש אישי. לפרטים: גב' אורית הלפרין- רכזת השכלה גבוהה, טל'- 4257916- 052, 9875783- 04.  
מועצה מקומית שלומי עמותת "ידידים" סטודנטיות הלומדות לתואר ראשון או לימודי הנדסאי שנה ב', עד 5 שנים מיום השחרור.  לפרטים יש לפנות לגב' אורית הלפרין- רכזת השכלה גבוהה, טל' 4257916- 052, 9875783- 04. ספטמבר הסטודנטיות יתנדבו שעתיים שבועיות בקהילה. גובה המלגה- 2000 ₪. 
מועצה מקומית שלומי תוכנית "עתידים" סטודנטים הלומדים לתואר ראשון במוסד מוכר ונרשמו לשנה א', עד 5 שנים מיום השחרור. לפרטים יש לפנות לגב' אורית הלפרין- רכזת השכלה גבוהה, טל' 4257916- 052, 9875783- 04. ינואר- אפריל מיועד לסטודנטים במסלול משפטים/ כלכלה/ טכנולוגיה/ תעשייה.  
מועצה מקומית שלומי מלגות ראש המועצה תושבי המועצה בלבד, מגיל 19 ומעלה הלומדים לימודי השכלה גבוהה ושלא קיבלו מימון/ עזרה מגורם אחר. יש להציג צילום תעודת שחרור, צילום תעודת זהות+ ספח, אישור לימודים וגובה שכר לימוד, 2 תלושי משכורת של ההורים (חודשיים). אישור השתתפות בפר"ח. אישור מגורים במעונות או שכירות. אישור מהבנק על יתרת פיקדון.  ת. ד 1 יקנעם עילית 20692, מחקלת חינוך. טל' 9596078- 04. אוקטובר- דצמבר    
מועצה מקומית שלומי קרן גרוס מסיימי שירות סדיר, שטרם מלאו 5 שנים מיום שחרורם. מסיימות שרות לאומי (מסיימות שנה אחת זכאיות לחצי מסכום המלגה). מועמדים שניצלו את הפיקדון בשנה א', זכאים למלגה בשנה ב'. סטודנטים ממשפחות ברוכות ילדים. חיילים בודדים. ת. ד 1 יקנעם עילית 20692, מחקלת חינוך. טל' 9596078- 04. ספטבר- סוף נובמבר לפי המסמכים הנדרשים במלגות ראש המועצה.   
עיריית הרצליה הקרן העירונית ע"ש רנה ויואל צרף בשיתוף קרן הרצליה החדשה תושבי הרצליה בלבד, הלומדים לתואר ראשון. רח' הנדיב 2, ת. ד 1 הרצליה 46100, לידי גב' רבקה אמיר. טל' 9591507- 09, פקס 9591595- 09. 25.07.04- 22.08.04    
עיריית הרצליה מועדון רוטרי שרון- הרצליה תושבי הרצליה בלבד, הלומדים לתואר ראשון. רח' הנדיב 2, ת. ד 1 הרצליה 46100, לידי גב' רבקה אמיר. טל' 9591507- 09, פקס 9591595- 09. דצמבר- ינואר    
עיריית הרצליה מועדון ליונס הרצליה תושבי הרצליה בלבד, הלומדים לתואר ראשון. רח' הנדיב 2, ת. ד 1 הרצליה 46100, לידי גב' רבקה אמיר. טל' 9591507- 09, פקס 9591595- 09. נובמבר- דצמבר    
עיריית הרצליה ארגון בני ברית תושבי הרצליה בלבד, הלומדים לתואר ראשון. רח' הנדיב 2, ת. ד 1 הרצליה 46100, לידי גב' רבקה אמיר. טל' 9591507- 09, פקס 9591595- 09. 5.09.04- 10.10.04    
האגודה למען החייל קרן Impact  בעלי תעודת לוחם. בנות לוחמות או תומכות לחימה. סטודנטים בעלי מצב סוציו- אקונומי נמוך (מוכח). לימודים לתואר ישראלי במוסד לימודים מוכר ע"י משרד החינוך או משרד העבודה. תחילת לימודים תוך שנתיים מיום השחרור משרות חובה (עד שנה בקבע). ניתן לקבל את טופס ההרשמה במוסדות הלימודים, בלשכות היחידה להכוונת חיילים משוחררים וכן ישירות במשרדי Impact (האגודה למען החייל/ בית החייל, ענף המלגות, רח' ויצמן 60 ת"א. טל' 5464242- 03. מאי- אוגוסט למי שלומד מעל שנתיים במוסד מוכר. סטודנט הזכאי למלגה יתרום 4 שעות התנדבות וישמור על קשר עם התורם מחו"ל. עדיפות תינתן למועמדים המתחילים את שנת הלימודים הראשונה.   גובה המלגה- 4000 $. כל מועמד מחויב לעבור ראיון בלשכה להכוונת חיילים משוחררים. 
התאחדות ענף הקולנוע בישראל קרן אלי גלפנד לסרטים קצרים מדובר סרטים קצרים, עלילתיים או דוקומנטריים (עד 30 דקות), שלא הופקו או הוזמנו ע"י מוסד או גוף אחר. רשאי להגיש את הבקשה במאי סרט קצר (תושב ישראל, מעל גיל 18, אשר ברשותו עבודת בימוי קודמת המשקפת את יכולתו) העומד לפני הפקת הסרט או שכבר החל בהפקתו, ובתנאי שהסרט נמצא לפני מיקס. לא ניתן להגיש תסריטים שנדחו בעבר ע"י הקרן!! התאחדות ענף הקולנוע בישראל, ת. ד 4560 ת"א 61045. טל' 6295138/9- 03. עד 30.11.04 הבקשה צריכה לכלול: פרטים על המגיש- קו"ח. תסריט וסינופסיס. פרטים על הסרט המתוכנן (שם, פורמט, אורך בדקות, שמות בעלי תפקידים ראשיים, תקציב משוער ע"פ סעיפי הוצאה, פירוט כל מקורות מימון נוספים). יש להגיש את כל חומר הבקשות ב- 3 העתקים (שלא יוחזרו).  
עלה- העמותה לקידום הסטודנטים העיוורים והדיסלקטים בישראל מלגה ע"ש פרפ' יהושע אריאלי ז"ל סטודנטים עיוורים וכבדי ראיה בעלי תעודת עיוור, הלומדים בשנה"ל ב' ומעלה לתואר ראשון, שממוצע ציוניהם 85 לפחות.  עמותת "עלה", ת. ד 24051, הר הצופים, ירושלים 91240. טל' 5882155- 02, פקס 5826166- 02. 2005 יוני עדיפות תינתן למקצועות מדעיים.  
עלה- העמותה לקידום הסטודנטים העיוורים והדיסלקטים בישראל מלגה ע"ש שירלי סייפר ז"ל סטודנטים עיוורים וכבדי ראיה בעלי תעודת עיוור, נזקקים,  הלומדים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית.  עמותת "עלה", ת. ד 24051, הר הצופים, ירושלים 91240. טל' 5882155- 02, פקס 5826166- 02. 2005 ינואר    
עלה- העמותה לקידום הסטודנטים העיוורים והדיסלקטים בישראל מלגת איאן קרטן (Ian Karten) סטודנטים עיוורים וכבדי ראיה בעלי תעודת עיוור, הלומדים בפקולטותלמדעי הטבע, משנה"ל ב' בתואר ראשון, שממוצע ציוניהם 85 לפחות. עמותת "עלה", ת. ד 24051, הר הצופים, ירושלים 91240. טל' 5882155- 02, פקס 5826166- 02. 2005 יוני    
עלה- העמותה לקידום הסטודנטים העיוורים והדיסלקטים בישראל מלגת רוזנברגר סטודנטים עיוורים וכבדי ראיה בעלי תעודת עיוור, הלומדים בקורסים להכשרה מקצועית, לימודים אקדמאיים במכללות, מתחת לגיל 40. עמותת "עלה", ת. ד 24051, הר הצופים, ירושלים 91240. טל' 5882155- 02, פקס 5826166- 02. 2004 נובמבר    
עיריית כפר סבא מלגות ע"ש קרן שושנה ופנחס ספיר השכלה על תיכונית לתואר ראשון או דומה. טל' 7649101- 09; 7649110- 09 אוקטובר- 15.12 www.kfar-saba.muni.il  
עיריית רעננה מלגת רעננה סטודנטים תושבי רעננה, הלומדים לתואר ראשון. ת. ד 24 רעננה. טל' 7610380- 09. ספטמבר- ינואר    
עיריית חדרה מלגת חדרה סטודנטים תושבי חדרה, העושים פרייקט פר"ח בחדרה. עיריית חדרה, אגף החינוך, ביאליק 33 ת. ד 16, חדרה 38402. טל' 6129606- 04.   רשימת הסטודנטים מועברת מרכז פרוייקט פר"ח לאגף החינוך.  
משרד הביטחון מלגות "קציר" ע"ש אהרון קציר ז"ל באתר האינטרנט ניתן למצוא את כל המידע הדרוש וכן את טופס הבקשה. מלגות קציר, משרד הבטחון, הקריה ת"א 61909. פקס 6976725- 03.  30.10.04 www.katzir.mod.gov.il katzir@mod.gov.il
קרן אייסף- הקרן הבינלאומית לחינוך מלגות רגילות; מלגות מיוחדות באתר האינטרנט ניתן למצוא את כל המידע הדרוש וכן את טופס הבקשה. טל' 5624448- 03; שלוחה 8 (מלגות); למלגות רגילות- 3, למלגות מיוחדות- 4. את הבקשה יש להגיש דרך המוסד האקדמי. www.isef.co.il hagitb@isef.co.il
קרן מלגות לעולי הולנד וצאציהם מלגות לעולי הולנד וצאציהם עולי הולנד, ילדיהם ו/ או נכדיהם.  ת.ד 1659 פרדס חנה 37100, עבור זאב דה- לוי. טל' 6270203- 04. עד 30.12.04    
המכונים לחקר הים והאגמים מדעי הים והמים ע"ש אלוף יוחאי בן- נון סטודנטים מצטיינים לעבודת מחקר באחד המכונים לחקר הים והאגמים. טל' 8515202- 04. דצמבר- מרץ (המלגות לשנה"ל תשס"ו). יש לעקוב אחר הפרסומים בעיתונים ובמכונים.  
מכון ז'בוטינסקי ישראל מלגות "ז'בוטינסקי" סטודנטים המכינים עבודה סמינריונית בתחום התנועה הרביזיוניסטית, המחתרות, תנועת בית"ר ואצ"ל.  ת. ד 23110 ת"א 61230, עבור מנהלת הספריה והארכיון. טל' 6210611- 03; 5287320- 03. דצמבר יש לשלוח את העבודה+ מכתב המלצה מהמנחה.  
המרכז למורשת קרן המלגות- המרכז למורשת מחקרים בתחום מודיעין וטרור. ת. ד 32183 ת"א. טל' 5497019- 03.  ע"פ הנחיית הקרן. mlm@intelligence.org.il לקרן יש 22 תת- קרנות, יש ליצור קשר טלפוני להתאמת מלגה אישית.
קרן התרבות- אמריקה ישראל קרן שרת סטודנטים לתאטרון, קולנוע, מחול, מוזיקה ואמנות. רח' אלנבי 32 ת"א 63325. טל' 5174177- 03. פברואר יש ליצור קשר טלפוני ע"מ לקבל טופס בקשה.  
קרן לעידוד יוצרי קולנוע וטלוויזיה צעירים קרן סנונית סטודנטים מתחום הקולנוע והטלוויזיה, המעוניינים לקבל תמיכה ביצירתם. טל' 6556252- 02. אוגוסט (לשנה"ל תשס"ו). www.rashut2.org.il יש לעקוב אחר הפרסומים בעיתונים ובאתר האינטרנט.
מועצה אזורית קריית טבעון קרן רוטרי סטודנטים תושבי קריית טבעון, לאחר שרות צבאי/ שרות לאומי, עובדים ומתפרנסים בשנת הלימודים השניה. מועצה אזורית קריית טבעון, מחלקת חינוך, ת. ד 1060. טל' 9539208- 04. נובמבר- דצמבר את הטפסים ניתן לקבל במחלקת החינוך.  
מועצה אזורית קריית טבעון קרן גרין סטודנטים תושבי קריית טבעון, לאחר שרות צבאי/ שרות לאומי, עובדים ומתפרנסים בשנת הלימודים השניה. מועצה אזורית קריית טבעון, מחלקת חינוך, ת. ד 1060. טל' 9539208- 04. אוקטובר- נובמבר הגשת הבקשה ע"פ פרסומים מקומיים.  
איגוד הסופרוטיזם- מועדון רחובות איגוד הסופרוטיזם סטודנטיות, תושבות רחובות בלבד (תנאים סוציו- אקונומיים). טל' 9475767- 08. מדצמבר סטודנטיות בלבד !!  
ברית יוצאי בוכרה בישראל אבוקה לחינוך מיסודה של ברית יוצאי בוכרה בישראל  יוצאי העדה הבוכרית, מצב סוציו- אקונומי, רצוי שנה ראשונה/ שניה+ פעילות בקהילה. טל' 6393448- 03. עד סוף אוקטובר    
קרן מלגות לחינוך טכנולוגי מלגות חינוך טכנולוגי סטודנטים תושבי נהריה וחברי ההסתדרות, הלומדים חוג טכנולוגי. הסתדרות העובדים הכללית החדשה ת. ד 66 נהריה. טל' 9827795- 04. ע"פ פרסומים מקומיים.    
מועצה מקומית יואב מלגות יואב סטודנטים תושבי המועצה בלבד. ד. נ שקמים 79835, עבור יוסי שיש/ אוכמן אבירם. טל' 8500777- 08. ע"פ פרסומים מקומיים. שאלון המלגה נשלח אוטומטית לסטודנטים תושבי המועצה. שמות הזוכים מפורסים בעיתון המועצה.
הסתדרות העובדים הלאומית מלגות הסתדרות סטודנטים החברים, לפחות שנה, בהסתדרות העובדים הלאומית. רח' שפרינצק 23 ת"א, מחלקת חינוך. טל'  6915047- 03; 6915048- 03.  נובמבר- דצמבר יש לצרף אישור לימודים+ שכ"ל, קו"ח וצילום תעודת זהות.  
נעמ"ת מלגות נעמ"ת סטודנטיות החברות בהסתדרות החל מיולי 2004, שנה ב' לפחות במוסד אקדמי/ ישראלי מוכר ע"י המל"ג. טל' 6921970- 03. אוקטובר- דצמבר את הטפסים ניתן לקבל בסניף נעמ"ת (מועצת הפועלים) במקום המגורים.  
משרד החינוך והתרבות פר"ח- פרוייקט חונכות באתר האינטרנט ניתן למצוא את כל המידע הדרוש וכן את טופס הבקשה. www.perach.org.il הרשמה מצומצמת! לשנה"ל תשס"ו.  
משרד החינוך והתרבות סחל"ב- סטודנטים חוברים לבית הספר ולגן  באתר האינטרנט ניתן למצוא את כל המידע הדרוש וכן את טופס הבקשה. www.education.gov.il/sachalav ההרשמה מצומצמת! לשנה"ל תשס"ו.  
עיריית קריית אתא מלגות קריית אתא סטודנטים לתואר ראשון, תושבי קריית אתא. טל' 8478451- 04; 8478452- 04. דצמבר- פברואר את הטפסים ניתן לקבל במחלקת החינוך.  
קרן ההנצחה ע"ש יוסף ש. וקרליין גרוס לקידום חיילים משוחררים מלגות משוחרי יחידות מיעוטים מענק לחיילים משוחררים, בני העדה הדרוזית, הצ'רקסית והבדואית ללימודים גבוהים. רח' הצפירה 8 ירושלים 93102. טל' 5617176- 02.  31.12.04 תינתן תשומת לב למצבו הכלכלי של המועמד ולטיב שירותו הצבאי. יש למלא את טופס הבקשה לסיוע ולצרף את המסמכים המבוקשים. gruss@gruss.org.il
קרן ההנצחה ע"ש יוסף ש. וקרליין גרוס לקידום חיילים משוחררים מלגות לבני משפחות ברוכות ילדים מאזור פיתוח חיילים משוחררים הגרים בשכונות שיקום או עיירות פיתוח, אשר במשפחתם לפחות 3 אחים צעירים מהם. כמו כן, חיילים משוחררים הגרים בכל ישוב בארץ ולהוריהם 8 ילדים ויותר. רח' הצפירה 8 ירושלים 93102. טל' 5617176- 02.  31.12.04 לפונה לפחות שלושה אחים מתחת לגיל 27.  
קרן ההנצחה ע"ש יוסף ש. וקרליין גרוס לקידום חיילים משוחררים מלגות פרוייקטים מקומיים לבני ערי הפיתוח מענק לחיילים בני ערי פיתוח הממשיכים בלימודים גבוהים או מקצועיים ומומלצים ע"י הרשויות המקומיות. רח' הצפירה 8 ירושלים 93102. טל' 5617176- 02.  31.12.04 הישובים הכלולים בתוכנית: אופקים, אור עקיבא, אילת, בית שאן, דימונה, חצור הגלילית, טבריה, יוקנעם עילית, ירוחם, כרמיאל, מגדל העמק, מעלות, מצפה רמון, נצרת עילית, נתיבות, עכו, עפולה, ערד, צפת, קרית גת, קרית מלאכי, קרית שמונה, שדרות ושלומי.  
קרן ההנצחה ע"ש יוסף ש. וקרליין גרוס לקידום חיילים משוחררים מלגות לחיילים בודדים סיוע לחיילים משוחררים אשר הוכרו בצה"ל כ"חיילים בודדים" והם מבקשים להמשיך בלימודים או לממש תוכניות קידום אחרות. רח' הצפירה 8 ירושלים 93102. טל' 5617176- 02.  31.12.04 זכאים להיכלל בתוכנית מועמדים העומדים בקריטריונים כלכליים שאינם נתמכים ע"י המשפחה או כל גורם אחר. על המועמדים לעבור ראיון בלשכה להכוונה חיילים משוחררים.
קרן ההנצחה ע"ש יוסף ש. וקרליין גרוס לקידום חיילים משוחררים מלגות לבני ישובים במצוקה חיילים משוחררים מהמגזר ההתיישבותי (קיבוצים ומושבים) המבקשים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה או במסגרות על- תיכוניות אחרות. רח' הצפירה 8 ירושלים 93102. טל' 5617176- 02.  31.12.04 הגשת הבקשה היא באמצעות הרשות המקומית.  
קרן ההנצחה ע"ש יוסף ש. וקרליין גרוס לקידום חיילים משוחררים מענה לפניות אישיות חיילים משוחררים הנמצאים במצוקה מיוחדת עקב מחלה קשה או נכות אחד מבני המשפחה, מצב סוציאלי חריג וכן ילדים למשפחות חד- הוריות ויתומים. רח' הצפירה 8 ירושלים 93102. טל' 5617176- 02.  31.12.04    
קרן ההנצחה ע"ש יוסף ש. וקרליין גרוס לקידום חיילים משוחררים מלגות לסטודנטים חונכים פרוקטים של חונכות במסגרת היחידות למעורבות חברתית. רח' הצפירה 8 ירושלים 93102. טל' 5617176- 02.  31.12.04 מכללות המשתתפות בפרוייקטים: עמק הירדן, עמק יזרעאל, המכללה להנדסה בנגב, יהודה ושומרון, אורט בראודה, מכללת דוד ילין. מסגרת עמותות שונות: "ידידים" אופשן, אח"י, על"ה. הפניה לתוכניות אלו באמצעות דיקאן הסטודנטים או בהנהלת העמותה. 
מועצה מקומית קצרין מלגות קצרין סטודנטים עד גיל 30, תושבי קצרין לפחות שנתיים. ללא מימון מעל 50% (לא כולל עולים חדשים וחיילים משוחררים). סטודנטים לתואר ראשון בעלי 12 שעות שבועיות לפחות. סטודנטים לתעודה בעלי 24 שעות שבועיות לפחות. ללא  ת. ד 28 קצרין 12900. טל' 6969696- 04 ילנה. ע"פ פרסומים מקומיים    
ועד חיפה- העדה היהודית ספרדית מלגות ועד העדה היהודית ספרדית סטודנטים, תושבי חיפה, בני העדה הספרדית ויוצאי עדות המזרח. רח' אחד העם 14, ת. ד 4840 חיפה. טל' 8621578- 04. אוקטובר- נובמבר את הטפסים ניתן לקבל בבמשרדי הועד.  
ארגון הגג של יוצאי אירן מלגות יוצאי אירן סטודנטים יוצאי אירן. ת. ד 39028 ת"א. טל' 9507481- 09 אברהם. פברואר יש להתקשר לפני שליחת הבקשה למלגה. לשנה"ל תשס"ו.
HIAS מלגות הי. א. ס עולים חדשים משנת 1998, פרט לאתיופים שעלייתם מ- 1980. באתר האינטרנט ניתן למצוא את כל המידע הדרוש וכן את טופס הבקשה. רח' דרויאנוב 5 ת"א 63143. טל' 6293146- 03. מרץ www.hias.org info@hias.org.il
מועצה מקומית אבו- גוש מלגות אבו- גוש סטודנטים תושבי אבו- גוש. מבשרת ציון 40042, מחלקת החינוך. טל' 5332890- 02. ינואר יש לעקוב אחר הפרסומים המקומיים.  
עיריית נס- ציונה מלגות נס- ציונה סטודנטים לתואר ראשון, תושבי נס- ציונה. רח' הבנים 9 נס- ציונה, מחלקת פניות הציבור, עבור ספיר. טל' 9383801- 08; 9383837- 08. מ- 15 בנובמבר ועד סוף דצמבר    
קרן אשקלון קרן אשקלון בשיתוף עיריית אשקלון סטודנטים, תושבי אשקלון לפחות ב- 5 השנים האחרונות, בעלי מצב סוציו- אקונומי קשה. רח' בן- גוריון 21, אשקלון 78190 (קניון גירון), ת. ד 9108 עבור אורלי חן. טל' 6712051- 08. ע"פ פרסומים מקומיים.    
מועצה אזורית אלונה מלגות אלונה סטודנטים תושבים המועצה, הלומדים לתואר ראשון עד גיל 30. מושב עמיקם ד. נ 37830, עבור רכזת חינוך. טל' 6388165- 04, רחל. מרץ- אפריל יש ליצור קשר טלפוני לפני הגשת הבקשה.  
קרן נכי צה"ל מלגות נכי צה"ל סטודנטים נכי צה"ל, החברים בארגון נכי צה"ל. טל' 6461612- 03, עליזה. יש לעקוב אחר פרסומי ארגון נכי צה"ל. יש לפנות לארגון נכי צה"ל ע"פ חמשת המחוזות: ת"א, י- ם, חיפה, רחובות וב"ש.  
קרן קיימת לישראל קרן ע"ש אטילה פריסטר מלגות לעבודות סמינריוניות בנושאים: תולדות קק"ל, ארץ ישראל, ציונות. טל' 658357- 02, ד"ר גבריאל אלכסנדר. נובמבר- דצמבר יש ליצור קשר טלפוני עם ד"ר גבריאל אלכסנדר ע"מ לקבל הנחייה.  
קרן קיימת לישראל קרן ע"ש אמיליו סצ'רדוטה מלגות לעבודות סמינריוניות בנושאים: תולדות קק"ל, ארץ ישראל, ציונות. טל' 658357- 02, ד"ר גבריאל אלכסנדר. נובמבר- דצמבר יש ליצור קשר טלפוני עם ד"ר גבריאל אלכסנדר ע"מ לקבל הנחייה.  
קרן וולף קרן מלגות המלגה ניתנת דרך מוסד הלימודים בלבד.     יש לעקוב אחר הפרסומים במוסד הלימודים. אין לפנות לקרן וולף ישירות!
ועד העדה המערבית בירושלים מלגות העדה המערבית סטודנטים יוצאי צפון אמריקה, המתגוררים בירושלים. טל' 6255504- 02. פברואר יש ליצור קשר טלפוני ע"מ לקבל טופס בקשה.  
יני"ב- אגודה לנהול קרן להשתלמויות ותרבות מלגות יני"ב סטודנטים נזקקים יוצאי תימן. יני"ב ת. ד 9196. טל' 5376680- 03. נובמבר- דצמבר יש להגיש בקשה אישית.  
קרן מלגות ע"ש מרתין גהל קרן מלגות כל סטודנט רשאי להגיש בקשה, כולל אישור לימודים+ שכ"ל. כל בקשה נדונה לגופה בועדת המלגות. רח' מרתין גהל 9 פ"ת 49512, ת. ד 7777. טלק 9265160- 03. כל השנה הועדה מתכנסת פעם בשנה בלבד.  
עיריית נתניה קרן מלגות סטודנטים, תושבי נתניה, לתואר ראשון. עיריית נתניה, אגף החינוך, רח' שטמפר 5 נתניה, לידי שולה. טל' 8607618- 09. ינואר- מרץ את הטפסים יש לקחת מחדר 14. סטודנטים ממכללת נתניה אינם זכאים למלגה זו!
עיריית נתניה מלגות שיקום שכונות סטודנטים, תושבי שכונת נאות שקד בנתניה, הלומדים להכשרה מקצועית: לימודי תעודה, מסלול טכנולוגי, הנדסאים. רח' קריניצי 6 נתניה. טל' 8652911- 09.   יש להגיע משרדי שיקום שכונות ע"מ לקבל טופס בקשה.  
המועדון המסחרי והתעשייתי קרן מלגות סטודנטים מצטיינים חסרי יכולת, הלומדים בת"א וגוש דן ותורמים לחברה ולקהילה.  טל' 5100914- 03. פברואר הגשת הבקשה דרך דיקאן הסטודנטים.  
מועצה מקומית להבים מלגות מצטיינים סטודנטים, תושבי להבים, מצטיינים החל משנה ב' במוסד אקדמי מוכר.  מרכז מסחרי 1, ת. ד 1 להבים 85338. טל' 9554784- 09, ליאורה באומן. אפריל תינתן עדיפות לסטודנטים התורמים לקהילה.  
עיריית בית שאן צלגות עידוד של עיריית בית שאן סטודנטים, תושבי בית שאן, הלומדים להשכלה על- תיכונית. שדרות הארבעה, ת. ד 35 בית שאן 11711. טל' 6482279- 04 אוקטובר- דצמבר    
עיריית טירת הכרמל קרן מלגות סטודנטים, תושבי טירת הכרמל, החונכים בפרוייקט פר"ח, לפחות 120 שעות. רח' ששת הימים 1, ת. ד 49 טירת הכרמל 39100. טל' 8547028- 04.  ע"פ פרסומים מקומיים. העירייה מוסיפה לסכום המלגה תוספת של 2000 ₪.  
עיריית תל אביב- יפו מלגות שיקום שכונות שפירא, קרית שלום סטודנטים, המתגוררים בשכונה לפחות שנתיים, הלומדים לקבלת תארים אקדמיים במוסדות המוכרים להענקת תארים ע"י המל"ג.  מרכז קהילתי "שפירא", רח' ישראל מסלנט 27 ת"א. טל' 6873694- 03, אורית טופלברג. 31.10.04 מקבלי המלגות ידרשו במילוי מחויבות חברתית במסגרת הקהילתית- המקומית.  
עיריית תל אביב- יפו מלגות שיקום שכונת נווה עופר סטודנטים, המתגוררים בשכונה לפחות שנתיים, הלומדים לקבלת תארים אקדמיים במוסדות המוכרים להענקת תארים ע"י המל"ג.  מרכז קהילתי "נווה עופר", רח' זלמן שז"ר 12 ת"א. טל' 6824293- 03, 6819118- 03, אורית טופלברג. 31.10.04 מקבלי המלגות ידרשו במילוי מחויבות חברתית במסגרת הקהילתית- המקומית.  
עיריית תל אביב- יפו מלגות שיקום שכונותיפו ג', יפו ד', לב יפו, נווה גולן סטודנטים, המתגוררים בשכונה לפחות שנתיים, הלומדים לקבלת תארים אקדמיים במוסדות המוכרים להענקת תארים ע"י המל"ג.  מרכז ספורט "צ'רנר", רח' חסידי האומות 23 יפו. טל' 5187913- 03, 6285667- 03, דורית נובוטוני. 31.10.04 מקבלי המלגות ידרשו במילוי מחויבות חברתית במסגרת הקהילתית- המקומית.  
עיריית תל אביב- יפו מלגות שיקום שכונת עג'מי סטודנטים, המתגוררים בשכונה לפחות שנתיים, הלומדים לקבלת תארים אקדמיים במוסדות המוכרים להענקת תארים ע"י המל"ג.  מרכז קהילתי ערבי- יהודי, רח' קדם 109 יפו. טל' 5080898- 03, איברהים אבו- שנדי. 31.10.04 מקבלי המלגות ידרשו במילוי מחויבות חברתית במסגרת הקהילתית- המקומית.  
עיריית תל אביב- יפו מלגות שיקום שכונת התקווה+ עזרא סטודנטים, המתגוררים בשכונה לפחות שנתיים, הלומדים לקבלת תארים אקדמיים במוסדות המוכרים להענקת תארים ע"י המל"ג.  מרכז קהילתי "בית דני", סמטת כביר ת"א. טל' 6878277- 03, רויטל בר. 31.10.04 מקבלי המלגות ידרשו במילוי מחויבות חברתית במסגרת הקהילתית- המקומית.  
עיריית תל אביב- יפו מלגות שיקום שכונות דרום מזרח: נווה אליעזר, כפר שלם, כפיר, נווה ברבור, ליבנה, נווה חן, ניר אביב, נווה צה"ל סטודנטים, המתגוררים בשכונה לפחות שנתיים, הלומדים לקבלת תארים אקדמיים במוסדות המוכרים להענקת תארים ע"י המל"ג.  מרכז קהילתי "נווה אליעזר", רח' ששת הימים 6 ת"א. טל' 7392214- 03, 7399653- 03, דורית סגל. 31.10.04 מקבלי המלגות ידרשו במילוי מחויבות חברתית במסגרת הקהילתית- המקומית.  
קרן רוטרי אשקלון קרן מלגות סטודנטים, תושבי אשקלון, מצטיינים (ממוצע 88 ומעלה) משנה ב', הלומדים במוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג. רח' הרצל 5 אשקלון, ת. ד 926. טל' 6759119- 08, ד" ריקי שי.  מרץ- מאי    
מועצה אזורית לכיש קרן שותפות 2000 סטודנטים, תושבי המועצה האזורית בלבד, הלומדים לתואר.  מועצה אזורית לכיש, עבור סופי וקנין. טל' 6871653- 08, 762888- 052. ע"פ פרסומים מקומיים. המלגה ניתנת בתמורה ל- 60 שעות פעילות שנתיות בקהילה.  
מועצה אזורית מגידו קרן מלגות סטודנטים הלומדים שנה א' לתואר ראשון במוסד מוכר. אגף החינוך, ת. ד 90001, עפולה 18120. טל' 9598439- 04. דצמבר megido@ladpc.gov.il  
מועצה אזורית מרום הגליל קרן המלגות תושבי מרום הגליל בלבד ע"פ קריטריונים. מועצה אזורית מרום הגליל, ת. ד 90000, דואר צפת, מיקוד 13110. טל' 6919825- 04. אקדמאיים- נובמבר. קורסים והנדסאים- כל השנה. יש לעקוב אחר הפרסומים המקומיים.  
מועצה אזורית שדות הנגב קרן מלגות סטודנטים תושבי המועצה. מועצה אזורית שדות הנגב, ד. נ 85200. טל' 9938919- 08. ע"פ פרסומים מקומיים.    
עיריית בת ים קרן מלגות סטודנטים, תושבי העיר, הלומדים במוסד מוכר. מוכנים לתת שיעורי עזר בתיכונים בעיר בהיקף שך 80 שעות. עדיפות שנה ב' ומעלה.  עיריית בת ים, מחלקת חינוך, רח' אימבר 7 בת ים. טל' 5558455- 03. אוגוסט- דצמבר קריטריונים נוספים הנלקחים בחשבון: מצב סוציו- אקונומי, ציוני הסטודנט ותחום הלימוד.  
שיקום שכונות מלגת "תנופה" סטודנטים הלומדים לרכישת מקצוע במכללות או לתואר הנדסאי וטכנאי וכן במסלולי הוראה התמחותית. בנוסף, לימודי רפואה אלטרנטיבית במוסד מוכר ע"י משרד הבריאות וקופ"ח. מגורים מעל שנה באזור המוגדר שיקום שכונות (ניצנה, עמידר, רמת- יוסף ודרום) ומצב סוציו- אקונומי נמוך.  פרוייקט שיקום שכונות, רח' השומר 1, ת. ד 3983, בת ים 59588. טל' 5083726- 03, אוסנת חדד. כל השנה יש לצרף אישור לימודים+ שכ"ל, תלושי משכורת וצילום תעודת זהות+ ספח.  
פרוייקט שיקום שכונות מלגות שיקום שכונות סטודנטים הלומדים לרכישת מקצוע במכללות או לתואר הנדסאי וטכנאי וכן במסלולי הוראה התמחותית. בנוסף, לימודי רפואה אלטרנטיבית במוסד מוכר ע"י משרד הבריאות וקופ"ח. מגורים מעל שנה באזור המוגדר שיקום שכונות (ניצנה, עמידר, רמת- יוסף ודרום) ומצב סוציו- אקונומי נמוך.  פרוייקט שיקום שכונות, רח' השומר 1, ת. ד 3983, בת ים 59588. טל' 5083726- 03, אוסנת חדד. ע"פ פרסומים מקומיים. גובה מלגה בהתאם למצב סוציו- אקונומי והמקצוע הנלמד. המלגה ניתנת רק במקרה שאין זכאות למלגה אחרת ממקור נוסף. ע"פ תנאי מלגות "תנופה". 
קרן רוטרי בת ים קרן יצחק שלמה דוניץ  סטודנטים בני בת ים בלבד. רוטרי בת ים, ת. ד 301 21.12.04    
קרן רוטרי בת ים קרן מלגות סטודנטים שנה ב' לפחות, בעלי ציונים טוב ומצב סוציו- אקונומי קשה (מוכח). רח' בלפור 90א' בת ים, ד"ר אלבר פרון. טל' 5070512- 03. עד סוף דצמבר    
המרכז האזרחי לתרבות, חברה וכלכלה קרן מלגות המלגות מיועדות ללומדים מקצועות טכנולוגיים, כלכלה, מנע"ס ומקצועות חברתיים. רח' אבן גבירול 68, ת. ד 16528 ת"א 61164. טל' 6964173- 03. ע"פ פרסומים בעיתונות הארצית. סה"כ סכום המלגה לסטודנט הלומד בשנה ב' לתואר ראשון במוסד השכלה גבוה- עד 5000 ₪.  
לשכת רואי החשבון בישראל קרן מלגות סטודנטים מצטיינים בחוג לחשבונאות. הפניה דרך ראשי החוגים לחשבונאות. ינואר    
משרד החינוך והתרבות מלגות משרד החינוך סטודנטים לתואר ראשון. עדיפות לתושבי עיירות פיתוח, שיקום שכונות או אזורי עדיפות לאומית ובעלי אחים מתחת לגיל 21. משרד החינוך, המחלקה לסטודנטים, ירושלים 91911. טל' 6259271- 02, 6259606- 02. מתחילת שנה"ל ועד סוף דצמבר הטפסים נמצאים בחנויות דיונון. משלוח הטפסים יתבצע דרך דואר רשום בלבד. יש לצרף טפסים ואישורים בהתאם.
מועצה אזורית נחל שורק קרן מלגות סטודנטים תושבי המועצה. ד. נ עמק שורק 76812. טל' 8634222- 08, נירית. מרץ- מאי www.ma-soreq.org.il טפסים ניתן לקבל במועצה או להוריד מאתר האינטרנט.
מועצה אזורית גלבוע קרן מלגות תושבי אזור שיקום שכונות ותושבי תענ"ך, לפחות שנתיים. בתנאי שמשרד הבטחון אינו משלם את שנתו הראשונה. פרוייקט שיקום שכונות,מועצה אזורית גלבוע. טל' 6533207- 04, שרית. ע"פ פרסומים מקומיים.    
מועצה אזורית דרום השרון קרן מלגות מלגות חד- פעמיות לתואר ראשון מחלקת חינוך, מועצה אזורית דרום השרון. טל' 9000530- 03. סוף ינואר    
מועצה אזורית חוף הכרמל קרן מלגות סטודנטים, בני משפחות המתגוררות באזור 5 שנים לפחות, ואשר גילם אינו עולה על 27, הלומדים לתואר ראשון ונמצאים בשנה ב' ומעלה..  מזכירות המועצה לשירותים חברתיים, מועצה אזורית חוף הכרמל, ד. נ הכרמל. טל' 8136269- 04. ע"פ פרסומים מקומיים. את טפסי הבקשה ניתן לקבל במזכירות המועצה.  
עיריית בני ברק שיקום שכונות סטודנטים, תושבי שכונות שיקום (פרדס כץ, שיכון ה' ואיבן שפרוט), הלומדים להכשרה מקצועית (לימודי צעודה והנדסאים בלבד). היחידה להכשרה מקצועית, עיריית בני ברק, רח' ירושלים 58 בני ברק. טל' 5776137- 03, 5776135- 03, שרי. כל השנה פרוייקט שיקום שכונות, רח' הירדן 35 בני ברק 51325. טל' 6198444. טפסי בקשה ניתן לקבל בעיריה או בפרוייקט.
עיריית טבריה קרן מלגות סטודנטים, תושבי טבריה, הלומדים לתואר ראשון והנדסאים שנה ב'. היכל התרבות "יד שיטרית", ת. ד 760 טבריה. טל' 6739652- 04. במהלך ינואר יש לבדוק פרוסמים מקומיים.  
עיריית גבעתיים קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה סטודנטים, תושבי גבעתיים לפחות 5 שנים, התורמים 60 שעות של מחויבות אישית לקהילה. עיריית גבעתיים, אגף החינוך, רח' שנקין 6 גבעתיים 53299. טל' 5722219- 03. ע"פ פרסומים מקומיים.    
עיריית מעלות תרשיחא הקרן העירונית סטודנטים, תושבי העיר, שאינם עובדים בעבודה קבועה ולומדים במוסד מוכר ע"י המל"ג. שכר הלימוד של המועמד אינו ממומן ע"י גוף אחר, כגון: מינהל הסטודנטים, שותפות 2000, קרן גרוס, קרן איס"ף, משרד הביטחון, מקום עבודת ההורים וכו'. רח' בן- גוריון 1 מעלות 24952, ת. ד 59. טל' 9578853- 04, חיים אבקסיס. ע"פ פרסומים מקומיים.    
עיריית מעלות תרשיחא שותפות 2000- הסוכנות היהודית חיילים משוחררים/ שרות לאומי, תושבי העיר. הלומדים במוסד מוכר ע"י המל"ג למקצועות המעודפים הבאים: מהנדסי מכונות, חשמל ואלקטרוניקה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית וביוטכנולוגיה. שכר הלימוד של המועמד אינו ממומן ע"י גוף אחר, כגון: מינהל הסטודנטים, שותפות 2000, קרן גרוס, קרן איס"ף, משרד הביטחון, מקום עבודת ההורים וכו'. רח' בן- גוריון 1 מעלות 24952, ת. ד 59. טל' 9578853- 04, חיים אבקסיס. ע"פ פרסומים מקומיים.    
עיריית מעלות תרשיחא מלגת "תנופה"- שיקום שכונות סטודנטים, תושבי העיר, אשר לומדים שלא לתואר, במוסד מוכר ע"י המל"ג. שכר הלימוד של המועמד אינו ממומן ע"י גוף אחר, כגון: מינהל הסטודנטים, שותפות 2000, קרן גרוס, קרן איס"ף, משרד הביטחון, מקום עבודת ההורים וכו'. רח' בן- גוריון 1 מעלות 24952, ת. ד 59. טל' 9578853- 04, חיים אבקסיס. ע"פ פרסומים מקומיים.    
עיריית ראשון לציון קרן ע"ש סוניה ושמיל רבין סטודנטים תושבי ראל"צ בלבד, בעלי מצב סוציו- אקונומי קשה.  רח' רוטשילד 24 ראשל"צ 75100, ת. ד 7. טל' 9682411- 03. 17.10.04- 14.11.04 את הבקשות והאישורים יש להביא לעיריית ראשל"צ, חדר 303. אין לשלוח את הבקשות בדואר!
עיריית פתח תקווה קרן המלגות העירונית לסטודנטים סטודנטים, תושבי העיר לאחר שירות צבאי/ שרות לאומי, לתואר ראשון ושכר הלימוד מעל 6000 ₪.  רח' העליה השניה 1 פ"ת 49100, ועדת המלגות העירונית, עבור עו"ד אורי אהד. טל' 9052500- 03, שחר. נובמבר- ינואר www.petah-tikva.muni.il את הבקשות ניתן להוריד מאתר האינטרנט או לקבל במודיעין העירייה.
תוכנית עמיתי אברט לצדק חברתי ארגון שתי"ל סטודנטים, מאזור ת"א, חיפה, ב"ש משנה ב' ומעלה, אשר משתתפים בתוכנית ומחויבים ל- 10 שעות התנדבות שבועיות בארגון חברתי. כמו כן, יש לקחת חלק פעיל בתוכנית העשרה חווייתית בנושא הצדק החברתי בישראל. סטודנטים מאיזור ת"א, חיפה, בשנה ב' ומעלה. טל' 6723597- 02, שלוחה 218, אירית גולדשטיין. עד 21.10.04 www.shatil.org.il באתר האינטרט ניתן למצוא את כל המידע הדרוש .
עיריית נצרת עילית קרן עירונית לבני נצרת עילית סטודנטים, תושבי נצרת עילית בלבד, הלומדים במוסדות על- תיכוניים ועד תואר ראשון, כולל עתודאים ואשר אינם מקבלים מימון ו/ או מלגה מכל מקום אחר. תנאי הכרחי לקבלת מלגת העירייה היא השתתפות בפרוייקט פר"ח ו/ או ידידים ו/ או תרומה לקהילה בנ"ע ובכל מקום בנצרת עילית ובכל מקום מקום בארץ.  עיריית נצרת עילית, רח' גלבוע 16 נצרת עילית 17000. טל' 6478892- 04, אסתי לב- טוב. 5.12.04- 08.05.05 esty@nallit.org.il את הטפסים ניתן לקבל באגף החינוך ובמחלקת חיילים משוחררים. את הבקשות בצרוף כל המסמכים יש להגיש במחלקת חיילים משוחררים בימי א' בלבד. בקשות שתגענה בדואר לא תטופלנה!
פרוייקט שיקום שכונות חברתי תכנית "תנופה" סטודנטים הלומדים בקורסי הכשרה מקצועית וקורסים לרכישת מקצוע נדרש במשק, השלמת השכלה כללית ובגרות, מכינות ולימודי הנדסאים וטכנאים, רכישת מקצוע שאינו אקדמי, מכינות קד"א, הוראה בתחומים השונים. כמו כן חובה על  סטודנטים לגור ברובע ח' ברחובות הבאים: יודפת, תבור, צמון, שומרון, כסולות, מירון, ארבל, גולן, הגיא, קישון, לוטם, כלניות וצבר. רח' מורן 40 (הר יונה), אגף הרווחה, נצרת עילית. טל' 6000328- 04, רוני בלנק (רכז תעסוקה). ע"פ פרסומים בעיתונות המקומית ו/ או אצל רכז התעסוקה. סטודנטים שאינם גרים ברחובות שפורסמו (גם אם לומדים את המקצועות שפורסמו), סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה לשם קבלת תואר אקדמי וסטודנטים הלומדים בשלוחות של אוניברסיטאות זרות- אינם זכאים למלגה! הבקשה תבדק ע"פ מצב סוציו- אקונומי, גובה שכ"ל, גובה מלגה/ מימון מגורם נוסף המשתתף בשכ"ל והיקף שעות הלימוד.